Drvenie a recyklácia logistických kontajnerov pre elektronický obchod a automobilový priemysel

Mobilná recyklácia zahŕňa aj rôzne druhy obalov používaných v elektronickom obchode a automobilovom priemysle. Väčšinou sa jedná o homogénne plastové obaly stiahnuté z používania, ako sú prepravky, koše či plastové nádoby. Tieto nádoby slúžia na prepravu, skladovanie alebo kompletizáciu zásielok rôzneho tovaru a autodielov používaných pri výrobe v automobilovom priemysle a logistických centrách elektronického obchodu.