Príprava obalu na drvenie

Plastové obaly (napríklad prepravka, paleta, kôš, plastový kontajner atď.) si pred mlecím procesom často vyžadujú dodatočné spracovanie. Medzi najčastejšie prípravné práce, ktoré vykonávame, patria:

– odstránenie skla (vytiahnutie fliaš z prepravky)

– prekladanie fliaš z prepraviek určených na mletie do prepraviek určených na ďalšie použitie na trhu

– paletizácia fliaš (prekladanie fliaš na palete do formy sklenených blokov)

– rezanie paliet a väčších nádob (ak je paleta alebo plastová nádoba príliš veľká, vyžaduje si vstupné spracovanie pred samotným mlecím procesom)

Ak máte plastové obaly (prepravka, paleta, kôš, plastový kontajner atď. ) určené na likvidáciu, bez ohľadu na ich veľkosť alebo hmotnosť, kontaktujte nás! Radi vám predstavíme našu ponuku!